nieuwe banner

Groene ontwikkeling en duurzaamheid

ongeveer6

GROENE ONTWIKKELING EN DUURZAAMHEID

Als bedrijf van composietmateriaal implementeren we altijd het concept van groene en duurzame productie, maken we volledig gebruik van schone en hernieuwbare energie en streven we ernaar een milieuvriendelijke onderneming op te bouwen.Het bedrijf neemt de veiligheid en het welzijn van werknemers als een belangrijke overweging, houdt zich strikt aan de bottom line van naleving en naleving van de wet, bevordert duurzame inkoop en bedrijfsvoering, en geeft ten volle invulling aan de sociale en ecologische verantwoordelijkheden van het bedrijf.

ONZE INZET VOOR DUURZAAMHEID

De geschiedenis van ZBREHON gaat over ontwikkeling, innovatie en doorbraak.We beloven dat we duurzamere technologieën en producten zullen bereiken, meer legitieme en conforme bedrijfsvoering, meer gezonde werkplekken voor werknemers, meer verantwoorde toeleveringsketens voor partners, meer aandacht zullen besteden aan ethisch zakelijk gedrag en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gemeenschap in ontwikkeling, en bijdragen aan milieubescherming, energiebesparing en emissiereductie.

ongeveer7

INNOVATIE

Moedig innovatie aan, promoot het gebruik van lichtgewicht, geluidsreducerende en composietmaterialen en onderzoek het gebruik van nieuwe groene materialen om de ontkoling te versnellen.Meer duurzame en groene technologieën zullen worden toegepast op onze eindmarkt.

MILIEUBESCHERMING

Verminder de negatieve impact van de productie op de natuurlijke omgeving, verhoog het gebruik van groene hernieuwbare energie, verminder de verspilling van hulpbronnen en verhoog de recycling van hulpbronnen.

TALENT PRIORITEIT

Vestig een gediversifieerde, positieve en doorbraakontwikkelingscultuur, en neem talenten als eerste kernconcurrentievermogen van ondernemingsontwikkeling.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Streef er altijd naar om de veiligheid en gezondheid van de werkplek te waarborgen, zodat elke partner met plezier naar het werk kan komen en veilig naar huis kan gaan.

ETNISCH GEDRAG

Leid het gedrag van de onderneming met onze ZBREHON-waarden.Door interne communicatie en training zullen we het top-down verlangen naar uitmuntendheid en integriteit van alle medewerkers versterken.

VOORRAADKETENBEHEER

Houd bedrijfsmanagers en leveranciers verantwoordelijk voor de wettelijke, ethische handelspraktijken en duurzaamheid van al hun activiteiten.

FOCUS OP DE GEMEENSCHAP

Organiseer regelmatig fondsenwerving voor sociale liefdadigheid, stuur personen van ondernemingsbronnen om de gemeenschap gratis te dienen,
en hun best doen om het gemeenschapsleven als lid van de gemeenschap te verbeteren.

FOCUS OP DE GEMEENSCHAP

Alle milieumaatregelen zijn intensiteitsafhankelijk;veiligheidsmaatregel gebaseerd op 200.000 werkuren.

25% korting

Uitstoot van broeikasgassen

25% korting

In afval naar stortplaats

15% korting

Bij zoetwatergebruik

55% verbetering

In totaal aantal opneembare incidenten (TRIRP)

100% acceptatie

Elke schakel van de toeleveringsketen van het bedrijf en alle leveranciers zijn onderworpen aan de gedragscode voor de toeleveringsketen van ZBREHON

100% naleving

We bevorderen actief 100% naleving van alle wetten, voorschriften en bedrijfsbeleid inzake mensenhandel, dwangarbeid en kinderarbeid, discriminatie, intimidatie, privacyrechten, eerlijke arbeidspraktijken en vrijheid van vereniging

100% verhoging

Krachtig de interne gemeenschapsbronnen van het bedrijf ontwikkelen en de duur van de openbare dienst voor werknemers verbeteren

10% verhoging

Van 2023 tot 2026 verhogen we de sociale donaties jaarlijks met 10% in naam van ZBREHON